Identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT)

«Å benytte psykoterapautisk hjelp er etter mitt syn ikke et tegn på svakhet, men et uttrykk for selvbevissthet. Dertil kommer ønsket om å lære, og å løse seg fra avhengigheter og finne sin egen styrke.»

Dette skriver prof. Franz Ruppert i sin bok; Traumer frykt og kjærlighet.

En resonansprosess med utgangspunkt i flergenerasjonell psykotraumeteori og terapi – utviklet av Prof. Franz Ruppert

Intensjonsoppstilling hjelper deg å se og å integrere egne tidlige traumatiske opplevelser, gjennom å oppleve og føle hva som skjedd med deg som barn, kjenne på hvorfor du måtte splitte av deler av psyke og tilpasse deg  tidlig i livet. Ved å få minnene og følelsene fram i bevisstheten og kjenne på dem, får de ikke lenger styre livet ditt på et ubevisst plan og  litt etter litt kan du bygge opp en stabil jeg-struktur og en sunn vilje.

 • Opplever du søvnvansker, uro, angst og depresjon?
 • Har du mistet energi og motivasjon?
 • Har du  avhengighetsproblemer, overspiser du eller spiser du for lite?
 • Har du kroniske smerter eller andre fysiske problemer som du ikke blir kvitt og som har blitt grundig utredet av leger, da kan det være psykisk?
 • Har du vært utsatt for overgrep og lider av følgende av dem?
 • Får du ofte problemer i sosiale relasjoner, jobbrelasjoner eller i parforhold?

Da kan du få hjelp igjennom identitetsorientert traumeterapi der vi tar utgangspunkt i din intensjon for å finne ut hva som påvirker deg ubevisst og bearbeide det.

Psykotraumeterapi tar utgangspunkt i at kropp og psyke er en enhet. Fysiske problemer kan ha psykiske årsaker og psykiske problemer kan forårsake fysisk sykdom.

 • Ta deg selv på alvor og prøv å finne ut hva som ligger bak dine problemer?
 • Er det vanskelig å vite hva som er dine behov, kan det komme av at du har undertrykt dem av frykt for å ikke bli akseptert?
 • Hva er meningsfylt for DEG?
 • Hva gir DEG glede?
 • Lever du i frykt og avhengighet eller  er du fri og uavhengig?

En sunn autonomi (uavhengighet) er avgjørende for et godt liv i relasjon med andre.

Your mind is a garden.
Your thoughts are the seeds.
You can grow flowers,
or you can grow weeds.
-Dalai Lama