En terapiprosess IoPT (Identitetsorientert psykotraume terapi) utv. av prof. Franz Ruppert

Metoden: individuelt arbeid eller i gruppe 

Prof. dr. Franz Ruppert, Gabor Matè(lege), Anna Louise Kirkengen (lege) viser til hvordan barn som vokser opp i familier der de har vært utsatt for krenkelser, utilstrekkelig tilknytning og grenseløshet får «sår i sjelen» og blir «syke voksne»  De forteller om hvordan traumatiske opplevelser kan overføres fra en generasjon til neste hvis disse opplevelsene ikke blir bearbeidet.

Negative opplevelser enten de er dine egne eller overtatt fra dine foreldre, så må disse bearbeides før du kan endre din livskvalitet.

«Bare i terapi hvor man lykkes i å bli klar over sin innviklede identitet, kan mennesker begynne å oppdage sin sanne identitet, adskilt fra enhver sammenblanding med våre foreldres traumatiske skjebne».
Franz Ruppert, 2014.

Det er viktig å se på årsakene til symptomenefra et psykisk såvel som et fysisk perspektiv. Symptomene kan være tegn på at overlevelses mekanismene har tatt styring over livet. Hvordan var tilknytningen til foreldrene, hva har eventuelt skjedd besteforeldrene? Først ved å arbeide med dette ut fra et tilknytningsteoretisk og et traumeteoretisk perspektiv, vil man kunne oppnå bedring av livskvaliteten og være i stand til å ta styringen over eget liv.

Gruppe

Hvordan går vi fram når vi arbeider med en terapiprosess?

  • Klienten må ha et mål for prosessen og former en intensjonssetning  som er utgangspunkt for prosessen som vi kaller en resonansprosess. Det er viktig at det er  klientens eget mål (intensjon)!
  • Klienten skriver sin målsetning (intensjon) ned. Setningen bør helst være mellom 5 og 9 ord.
  • Klienten starter resonansprosessen ved hjelp av resonansgivere som klienten velger fra gruppen. I individuelle prosesserbrukes markører eller figurer.
  • Når klienten er klar kommer resonansgiverne ut på gulvet og går i resonans med det ordet fra setningen som klienten har gitt dem. Hvert ord er representert.
  • Det er først en non-verbal fase i noen minutter. Deretter gir klienten selv signal om at denne fasen er over og da spør terapeuten først klienten hva han/hun har kommet i kontakt med. Klienten bestemmer i hvilken rekkefølge han/hun vil snakke med resonansgiverne om hva de er kommet i kontakt med.
  • Klienten vurderer så informasjonen fra resonansgiveren i forhold til sine biografiske erfaringer. Terapeuten støtter klienten med spørsmål og komentarer som bidrar til at klienten finner klarhet i sin intensjon. Klienten løser så ut resonansgiverne.
  • Prosessen belyser systematisk grunnleggende, ubevisste og fortrengte hendelser i psyken og hjelper til med å bevisstgjøre fragmenterte deler av psyken og undertrykte følelser forårsaket av traumatisering.

Prosessen hjelper klienten til å bli hel og til å styrke sin identitet, sitt sunne jeg og vilje.