Teoretisk bakgrunn

 

Ruppert sier i sin bok «Traumer, frykt og kjærlighet»:

» Traumer er etter mitt syn ikke bare en av flere mulige årsaker  for at det oppstår psykiske forstyrrelser, men hovedårsaken til dette.» 

Han sier videre:

«Erfaringen at traumer utgjør essensen av såkalte psykiske «sykdommer» eller «forstyrrelser» er gjort uavhengig av  kolleger som beskjeftiger seg seriøst med psykotraumatologi (Fischer 2011, vander Hart, Nijenhuis&Steel 2008). Følgelig bygger jeg min teori og praksis opp på aksiomet at de fleste «sykdommer» eller «forstyrrelser» representerer symptomer som  følger fra traumer. Det samme gjelder for mange fysiske  sykdommer og de fleste relasjonskonflikter som ikke lar seg løse uten terapeutisk hjelp.» (Ruppert: Traumer, frykt og kjærlighet s. 71)

Professor dr. Franz Rupper som har utviklet intensjonsmetoden, bygger sine studier på forskning innen psykotraumatologi (Levin, Fischer og Riedesser o.a.) og tilknytningsteori (Bowlby, Brisch.)

Traumer er ikke noe som bare er forbundet med store ulykker og overgrep, krig og naturkatastrofer, men noe mange mennesker har opplevd i livet sitt.

Traume kommer fra gresk og betyr sår eller skade dvs psykiske sår/skader. Vi er spesielt utsatt for slike sår og skader som barn.